Een bruidegom wilde na de ceremonie een lied zingen voor zijn echtgenote. Hij vroeg me of dat mogelijk was. Maar natuurlijk, dat soort initiatieven juich ik ten zeerste toe!

Resultaat: bruid, gasten en ambtenaar met tranen in de ogen…